Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДИТЯЧОЇ БІЗНЕС-ШКОЛИ «KIDSMARKETING»

Цей документ демонструє нашу повагу прав на збереження конфіденційності кожного користувача. Політика конфіденційності розкриває методи та процедури збору і поширення персональної інформації дитячою бізнес-школою «KidsMarketing» від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI ( далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство.

1. Терміни та визначення

1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач).

2. Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, до якої відносяться персональні дані та яку за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яку вже було ідентифіковано.

3. Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАНИЛЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ, в особі ДАНИЛЕНКА ЄВГЕНА СЕРГІЙОВИЧА, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №25430000000041789 від 28.02.2019 р, юридична адреса: 61085, Україна, м Харків, просп. Жуковського, 3, кв. 131.

4. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

5. Поширення персональних даних – дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних.

6. Використання персональних даних – будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єктів персональних даних або відповідно до законодавства України.

7. Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу.

8. Користувач – суб’єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 річного віку, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах для організації навчання своєї дитини з Бізнес-курсу «KidsMarketing», яка була зареєстрована на сайті https://kidsmarketing.org, а також на його піддоменах, які є офіційними джерелом інформування користувачів про послуги, які їм надаються, а також користується системою дистанційного навчання, де надаються ці послуги.

9. Система дистанційного навчання – платформа, яка належить Адміністрації і розташована за адресою #login, призначена для навчання дітей 9-15 років основам фінансової грамотності, підприємництва, маркетингу, менеджменту, банківської справи.

10. Обліковий запис – розділ системи дистанційного навчання, доступ до якого отримує Користувач після сплати послуг за Договором публічної оферти або Договору про надання послуг за Бізнес-курсом, який підписується у франчайзинговому центрі, і реєстрації за допомогою введення унікального логіна і пароля. Особистий обліковий запис містить персональні дані Користувача та навчальні матеріали проплачених тем.

11. Реєстрація – дії Користувача щодо заповнення та відправки реєстраційної форми, розміщеної на сторінці #registration, які, в разі відсутності у Адміністрації заперечень по реєстрації, є необхідними для надання доступу в особистий обліковий запис.

12. Авторизація – введення Користувачем свого логіна і пароля для входу в свій особистий обліковий запис у системі дистанційного навчання.

13. Політика – справжня політика конфіденційності, розташована за адресою #policy.

2. Загальні положення

2.1. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані нами в процесі навчання Вашої дитини в дитячій бізнес-школі «KidsMarketing». Справжня Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинності цією Політики.

2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас, необхідної інформації, що дозволяє оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки і забезпечення безпеки.

2.3. При використанні системи дистанційного навчання, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, в тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов’язані припинити використовувати систему дистанційного навчання.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано суб’єктом персональних даних. У разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних при наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і метe збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних і в рамках Законодавства.

2.8. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – «GDPR»). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.9. Справжня Політика діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача при використанні їм реєстраційних форм на сайті https://kidsmarketing .org і його піддоменів, а також в ході особистої бесіди і виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.

2.10. Справжня Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.11. Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію. Всю інформацію про дітей надають нам виключно батьки. Всі реєстраційні форми, оплати, спілкування по телефону здійснюють виключно батьки, близькі родичі та опікуни.

3. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності і для виконання своїх зобов’язань обробляє персональні дані Користувача, надані ним при реєстрації на сайті https://kidsmarketing.org і зберігаються в особистому обліковому записі #login.

3.2. До персональних даних Користувача відносяться: прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків; прізвище, ім’я, по батькові учня; адреса електронної пошти одного з батьків; номер мобільного телефону одного з батьків; місто проживання; дата народження уяня.

3.3. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні системи дистанційного навчання Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер і вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, дата і час доступу до особистого облікового запису, тривалість перебування Користувача в системі.

4. Підстави і мета обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

4.1.1. Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією.

4.1.2. Підписання та виконання Договору публічної оферти про надання послуг, Договору про надання інформаційних послуг по Бізнес-курсу «KidsMarketing» з різними навчальними закладами – франчайзинговими центрами, які передали Адміністрації сайту персональні дані своїх клієнтів згідно Договору про надання послуг за Бізнес-курсу.

4.2. Метою обробки персональних даних є:

4.2.1. Ідентифікація Користувачаперсональних даних при використанні системи дистанційного навчання.

4.2.2. Покращення якості системи дистанційного навчання, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування.

4.2.3. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4.2.4. Для відправлення Користувачу комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, що надаються Адміністрацією.

5. Місце зберігання персональних даних 

5.1. Адміністрація сайту має велику базу персональних даних. Для забезпечення їх безпеки ми використовуємо хмарні послуги компанії ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ». Дані, знаходяться в центрах обробки даних в місті Києві, Україна.

6. Зміни політики конфіденційності

6.1. Дана Політика конфіденційності не є остаточною, може бути змінена і доповнена. Ми рекомендуємо Вам час від часу відвідувати https://kidsmarketing.org, на якій опублікована Політика конфіденційності. Питання та зауваження з приводу користування нашими послугами, скарги або побажання щодо захисту і обробки персональних даних, надсилайте, будь ласка, за електронною адресою: franchise@kidsmarketing.org.

Галерея проекту

Де викладають курс?

Адреси закладів

с. Петропавлівська Борщагівкавулиця Вишнева, 59.
м. Київ, ст. м. Деміївська, провулок Керамічний, 7а.
м. Київ, вулиця Миколи Закревського, 34-Е.
м. Бровари, вулиця Марії Лагунової, 4б.
м. Ужгород, вулиця Фединця, 43 (ТЦ “Агнеса”, 4 поверх).
м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 63 (ТЦ “Атріум”, 3-й поверх).
м. Одеса, вулиця Буніна, 30.
м. Умань, вулиця Європейська, 29.
м. Дніпро, вулиця Короленка, 8 (Центр освіти IQ200).

Розклад офлайн та онлайн занять уточнювати за телефоном: +38 (093) 443-62-43 або у месенджерах Viber та Telegram.

Топ

 

ЗАПИСУЙТЕСЯ НА БЕЗКОШТОВНЕ ПРОБНЕ ЗАНЯТТЯ! 
Заповніть анкету, щоб ми могли з Вами зв’язатися!

 

Заповнити анкету!

 
Засновник проекту, маркетолог, бізнес-леді з 15-річним досвідом.

 

Засновник:

франчайзингової мережі дитячих навчальних центрів “TEREMOK-UNION” (м. Київ, м. Харків, м. Одеса);
приватної школи “Capital Union School” (м. Київ).

А також:

член ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»;
автор статей та публікацій про маркетинг і франчайзинг.

 


 


Засновник проекту, маркетолог, підприємець.

 

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
автор понад 30 наукових праць;
10-річний досвід роботи в просуванні компаній різних сфер бізнесу.

 


Бренди з якими працював:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Психолог, бізнес-леді з 10-річним досвідом.

 

Співзасновник:

франчайзингової мережі дитячих навчальних центрів “TEREMOK-UNION” (м. Київ, м. Харків, м. Одеса);
приватної школи “Capital Union School” (м. Київ).

 

 


Викладач, бухгалтер-економіст, психотерапевт.

 

Педагогічний стаж – 17 років. Має досвід роботи:

методиста заочного відділення в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки;
викладача кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки;
викладача кафедри фінансів і обліку Університету сучасних знань (м.Київ);
викладача з основ бізнесу в приватній школі “Capital Union School” (м.Київ);
практикуючого психотерапевта.

 

А також:

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
має диплом психотерапевта Wiesbaden Academy of Psychotherapy (м. Вісбаден).

 


Програміст.

 

Олександр працює в “UNIQ Web-Studio”.