Публічна оферта

 ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАНИЛЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ, що йменується далі Виконавець 1, в особі ДАНИЛЕНКА ЄВГЕНА СЕРГІЙОВИЧА, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2004800000000249056 від 21.10.2020 р. та 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДУБІНЕЦЬ ВІКТОРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА, що йменується далі Виконавець 2, в особі ДУБІНЕЦЬ ВІКТОРІЇ ВЛАДИСЛАВІВНИ, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №20670170000007629 від 30.04.1999 р., разом називаються Виконавці, пропонують необмеженому колу фізичних осіб (далі – Представник Учасника), укласти цей Договір про надання освітніх послуг за бізнес-курсом «KidsMarketing» (далі – Договір) для дітей 9-15 років (далі – Учасник) на нижчевикладених умовах:

1. Визначення термінів

1.1. Бізнес-курс «KidsMarketing» (далі – Бізнес-курс) – навчальний курс для дітей 9-15 років, який популяризує економічну освіту та підприємництво, навчає основам фінансової грамотності, маркетингу, менеджменту, психології та банківської справи.

1.2. Надання освітніх послуг (далі – Послуги) – послуги Виконавців, які орієнтовані на задоволення потреб Учасника та Представника Учасника шляхом організації онлайн та офлайн занять, розміщення навчальних матеріалів Бізнес-курсу в системі дистанційного навчання та надання доступу до них через облікові записи.

1.3. Система дистанційного навчання – ресурс (сайт), який використовується для розміщення навчальних матеріалів Бізнес-курсу, доступний за посиланням: #login.

1.4. Обліковий запис – це сторінка учня або викладача в системі дистанційного навчання.

1.5. Учасник – дитина, яка пройшла хоча б одне заняття Бізнес-курсу.

1.6. Представник Учасника – батьки та родичі дитини, або інша фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавців, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.7. Сторони – Виконавці, Учасник та Представник Учасника.

1.8. Викладач – особа, яка проводить заняття з Бізнес-курсу.

1.9. Передплатники – особи, які оформили колективну підписку матеріалів Бізнес-курсу для самостійного опрацювання.

1.10. Заняття – форма організації навчального процесу. Тривалість одного заняття за Бізнес-курсом складає 60 хвилин. Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 2 заняття підряд – 120 хвилин, або 2 рази на тиждень по 60 хвилин.

1.11. Публічна оферта – пропозиція Виконавців (викладена на Сайті Виконавців), яка адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України з метою укласти цей Договір на певних умовах.

1.12. Cайт Виконавців – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://kidsmarketing.org, а також його піддомени, які є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавців та послуги, які їм надаються.

1.13. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Учасником та Представником Учасника умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.

1.14. Програма Курсу – детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе: перелік тем занять, кількість годин і / або розклад (графік) занять, вартість занять, порядок оплати тощо.

2. Предмет договору

2.1. Виконавці організовують і проводять заняття з Бізнес-курсу на платній основі для Учасника, відповідно до умов цього Договору, а Представник Учасника зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Представник Учасника зобов’язується оплатити Виконавцям вартість занять з Бізнес-курсу, які ним купуються.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (перелік тем, формат занять, кількість навчальних годин, графік занять тощо) оплачених занять погоджується Сторонами в Програмі курсу навчання, яка розміщується на Сайті Виконавців.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавці не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Учасником, придбаних у Виконавців занять, в своїй діяльності.

2.5. Ніякі претензії за результативність застосування Учасником, отриманих в результаті відвідування занять з Бізнес-курсу, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцям. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежать на Учаснику і Представника Учасника.

2.6. Виконавець 1 пропонує необмеженому колу фізичних осіб оформити колективну підписку на доступ в облікові записи з навчальними матеріалами чотирьох тем програми Бізнес-курсу для самостійного опрацювання.

3. Умови надання послуг

3.1. Виконавець 1 надає  доступ до облікових записів Учасника та Передплатників системи дистанційного навчання, де розміщені матеріали до кожної теми – відео, презентація до відео, дві інтерактивні вправи, практичне завдання (аналітичне завдання), опитування (10 питань за темою), творче завдання (майстер-клас, карткова гра, інфографіка, театральна сценка тощо). Матеріали кожної теми розраховані на два заняття. Виконавець 2 проводить за допомогою найманих осіб – викладачів, заняття з Бізнес-курсу. Одне заняття триває 60 хвилин. Виконавець 2 залишає за собою право на проведення парних занять, тривалістю 120 хвилин. Приклад навчальних матеріалів наводиться на сторінці: #online-school та в демонстраційному обліковому записі системи дистанційного навчання з параметрами авторизації: логін: demo пароль: DemoView-18. Для Передплатників онлайн-заняття не проводяться, колективна підписка означає самостійне опрацювання матеріалів Бізнес-курсу.

3.2. Термін та графік навчання визначається відповідно до Програми Бізнес-курсу та вказаний на сторінці: #online-school.

3.3. Акцептом даного Договору визнається повна оплата Представником Учасника відповідної кількості занять – одноразово чи абонементу на 4 заняття по 120 хвилин або 8 по 60 хвилин, в офлайн форматі – у франчайзингових центрах (навчальні заклади, які працюють за авторським договором про впровадження Бізнес-курсу), або в онлайн – заняття, які проводяться Виконавцями у програмі конференц-зв’язку «Zoom», і означає повне і беззастережне прийняття Представником Учасника умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Представником Учасника під Договором. Передплатники оплачують підписку на чотири будь-яких тем за програмою Бізнес-курсу.

3.4. Порядок акцепту:

3.4.1. Представник Учасника обирає формат та термін навчання (разове заняття, абонемент на місяць, абонемент на семестр) на сайті Виконавців і знайомиться з умовами оплати.

3.4.2. Після вибору формату та терміну навчання Представник Учасника має зареєструвати Учасника на сторінці з реєстрації: #registration, де заповнює відомості для створення облікового запису Учасника та його приєднання до відповідної групи (онлайн або певного франчайзингового центру) та здійснює оплату через платіжну систему LiqPay або на рахунок Виконавця 1 за реквізитами, які розміщені в п. 8.1. 

3.4.3. Оплата колективної підписки здійснюється Передплатниками на рахунок Виконавця 1 за реквізитами, які розміщені в п. 8.1. 

3.4.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.4.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Представника Учасника та Передплатників від Договору неприпустима.

3.4.6. Повернення грошових коштів при одноразових оплатах Виконавцями не проводиться.

3.4.7. Повернення грошових коштів при купівлі абонементів на 4 або 8 занять можливо лише після проходження першого заняття. У разі, якщо Представник Учасника вирішує відмовитися від послуг Виконавців після проходження другого або третього занять, сплачена ним сума за абонемент не повертається.

3.4.8. Повернення грошових коштів при купівлі абонементу на семестр (5 місяців, 40 одногодинних або 20 парних двогодинних занять) можливо після першого заняття кожного місяця. Наприклад, Учасник відвідав лише одне заняття в перший місяць, тоді, за вимогою Представника Учасника, буде відшкодована сума за виключенням одного заняття. Якщо Учасник вирішить завершити навчання після другого або третього занять першого місяця, тоді, за вимогою Представника Учасника, буде відшкодована сума за виключення першого місяця навчання. Якщо Учасник відвідав лише одне заняття в другий місяць навчання, тоді, за вимогою Представника Учасника, буде відшкодована сума за виключенням першого місяця навчання та одного заняття в другому. Якщо Учасник вирішить завершити навчання після другого або третього занять другого місяця, тоді, за вимогою Представника Учасника, буде відшкодована сума за виключення першого та другого місяця навчання. Аналогічно відбувається відшкодування за третій, четвертий та п’ятий місяці навчання.

3.4.9. Грошові кошти, що можуть бути повернені Представнику Учасника, на його вимогу, будуть повернені протягом 7 (семи) банківських днів після подання заяви на безготівкове повернення коштів на електронну пошту: franchise@kidsmarketing.org. Шаблон заяви буде надісланий Представнику Учасника на його вимогу.

3.4.10. Повернення грошових коштів при оформленні колективної підписки не здійснюється.

3.4.11. Учасник, за власним бажанням, може бути переведений з одного формату навчання в інший. Якщо Учасник переводится з офлайн формату в онлайн, то різниця коштів, не буде відшкодовуватися, а буде перенесена на наступні періоди. Якщо Учасник переводиться з онлайн формату в офлайн, то додатково сплачується різниця вартості послуг.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавці мають право:

4.1.1. Вимагати від Учасника дотримання навчальної дисципліни, норм законодавства України та правил, визначених у п. 2.4 цього Договору.

4.1.2. У разі порушення Учасником п. 2.4. Угоди позбавляти його з моменту встановлення факту такого порушення права подальшого навчання.

4.1.3. Отримувати відшкодування за заподіяні Учасником матеріальні збитки згідно законодавств України.

4.2. Виконавці зобов’язуються:

4.2.1. Організувати та провести заняття з Бізнес-курсу.

4.2.2. Навчити Учасника у відповідності до Програми Бізнес-курсу.

4.2.3. Надати Учаснику на час занять доступ в особистий обліковий запис у системі дистанційного навчання та завантажити необхідні матеріали проплачених занять.

4.2.4. Після завершення кожного року навчання видати Учаснику Сертифікат встановленого зразка.

4.2.5. Відкрити Передплатникам куплені теми для самостійного опрацювання.

4.3. Учасник має право:

4.3.1. Брати участь в усіх заняттях Бізнес-курсу згідно з умовами цього договору.

4.3.2. Користуватись особистим обліковим записом у системі дистанційного навчання та навчальними матеріалами, які необхідні для проходження занять.

4.3.3. Отримувати всю необхідну для якісного навчання інформацію.

4.4. Представник Учасника та Передплатники мають:

4.4.1. Здійснити оплату за навчання згідно з п.4. даного Договору в визначений термін.

4.5. Учасник зобов’язується:

4.5.1. Відповідально ставитись до занять в навчальному класі франчайзингових центрів, бути вчасно до їх початку, не пропускати заняття.

4.5.2. Дотримуватись правил та норм санітарії, протипожежної безпеки та громадського порядку.

4.5.3. Охайно поводись з майном франчайзингового центру і обладнанням класу в якому проходять заняття.

4.5.4. Виконувати у повному обсязі всі завдання занять в аудиторний та позааудиторний час.

4.6. Представник Учасника, Учасник, Передплатники мають:

4.6.1. Не порушувати авторські права на методику, матеріали, інтелектуальні розробки, зокрема,
не здійснювати під час занять аудіо або відеозапис курсу, фотозйомку, не залишати мобільний телефон ввімкненим на голосний зв’язок, не робити ксерокопії та скріншоти матеріалів занять, не передавати доступи до особистого облікового запису системи дистанційного навчання третім особам, не розміщувати матеріали занять в мережі Інтернет, не використовувати матеріали курсу з комерційною метою.

4.6.2. Виконувати всі вимоги викладача під час занять.

4.6.3. Сторони домовились про те, що у разі відсутності претензій сторін одна до одної, послуга вважається наданою в повному обсязі, належної якості та в строк.

5. Ціна та умови оплати

5.1. Вартість офлайн навчання за Бізнес-курсом з урахуванням вартості друкованих матеріалів курсу та доступу до облікових записів у системі дистанційного навчання становить 410 (чотириста десять) гривень за два парних заняття загальною тривалістю 2 години.

5.2. Під час укладання цього Договору Представником Учасника здійснюється авансова оплата у розмірі 100%.

5.3. Існують три варіанти оплати за офлайн навчання у франчайзингових центрах: разові оплати – 410 (чотириста десять) гривень за два парних заняття, кожне з яких триває 60 хвилин; абонемент на місяць – 1600 (тисяча шістсот) гривень за 4 парних занять, які розраховані на 4 тижні, абонемент на семестр – 7200 (сім тисяч двісті) гривень за п’ять місяців – 20 парних занять. В залежності від місяця кількість занять може бути 4 або 5. Відповідно, оплата за місяць складає 1600 (тисяча шістсот) гривень, або 2000 (дві тисячі) гривень. Абонемент на семестр можна придбати з початку будь-якого навчального місяця, але його вартість теж коригується в залежності від кількості занять у місяцях.

5.4. Вартість онлайн навчання за Бізнес-курсом з урахуванням доступу до облікових записів у системі дистанційного навчання становить 330 (триста тридцять) гривень за два парних заняття загальною тривалістю 2 години.

5.5. Існують три варіанти оплати за онлайн навчання у франчайзингових центрах: разові оплати – 330 (триста тридцять) гривень за два парних заняття, кожне з яких триває 60 хвилин; абонемент на місяць – 1250 (тисяча двісті п’ятдесят) гривень за 4 парних занять, які розраховані на 4 тижні, абонемент на семестр – 5940 (п’ять тисяч дев’ятсот сорок) гривень за п’ять місяців – 20 парних занять. В залежності від місяця кількість занять може бути 4 або 5. Відповідно, оплата за місяць складає 1250 (тисяча двісті п’ятдесят) гривень, або 1560 (тисяча п’ятсот шістдесят) гривень. Абонемент на семестр можна придбати з початку будь-якого навчального місяця, але його вартість теж коригується в залежності від кількості занять у місяцях.

5.6. Вартість колективної передплати чотирьох тем становить: 5000 грн для фізичних осіб з України (188 долларів США) та 10240 грн для фізичних осіб з інших країн СНД (320 євро).

5.7. Якщо Представник Учасника уклав Договір не з початку місяця, частина його авансової оплати зараховується на заняття наступного місяця.

5.8. Оплата за наступний місяць навчання здійснюється як авансовий платіж з 25 до 30 числа поточного сплаченого місяця. У разі її відсутності доступ до облікового запису Учасника закривається. У разі сплати Представником Учасника навчальних послуг у день першого заняття поточного місяця або безпосередньо перед початком заняття, доступ до матеріалів в обліковому записі Учасника буде відкритий наступного дня.

6. Додаткові умови

6.1. Учасник має почати заняття не пізніше ніж через 7 днів від дати укладання Договору Представником Учасника.

6.2. У разі відсутності Учасника на занятті Бізнес-курсу, Учасник самостійно вивчає пропущену тему в обліковому записі у системі дистанційного навчання Бізнес-курсу, отримує голосове повідомлення від викладача щодо виконання завдання.

6.3. Представник Учасника визнає, що у випадку порушення ним умов п.3.4 та 4.3-4.6, він погоджується нести юридичну та морально-правову відповідальність згідно законодавства України.

6.4. У разі безвідповідального ставлення до занять, їх пропуску та невиконання вимог викладача, а також порушення п.3.4 та 4.3-4.6 даного Договору, Виконавці не гарантують досягнення гарантованого результату.

6.5. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавців: https://kidsmarketing.org/ і діє до моменту її відкликання Виконавцями.

6.6. Виконавці мають право в будь-який час внести зміни в Оферту або відкликати її в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцями змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на сайті.

6.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачати, ні запобігти розумними мірами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати й за виникнення яких не несуть відповідальності, наприклад, технічні проблеми у хостинг-провайдера, які призвели до тимчасової зупинки роботи системи дистанційного навчання, або хакерські атаки і зараження системи дистанційного навчання вірусом, перенесення занять у зв’язку із хворобою викладачів, для заміни яких потрібен час, смерть їх близьких родичів, стихійні лиха, урядові постанови або розпорядження державних органів, воєнні дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню предмета даного Договору.

7.3. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана негайно інформувати іншу Сторону про настання подібних обставин.

7.4. Якщо стан невиконання зобов’язань, що випливають із Договору, триває більше місяця і немає можливості зробити обов’язкової заяви про дату припинення обставин, то кожна Сторона має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, сповістивши про це іншу Сторону.

8. Реквізити для оплати послуг

8.1. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАНИЛЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Карта ключ до рахунку: 4246 0010 0099 8983
IBAN: UA353515330000026008052162423 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Код ЄДРПОУ: 3400507598

Обов’язково! Призначення платежу для відвідування онлайн-занять: Сплата послуг згідно Договору публічної оферти, ПІБ платника.

Призначення платежу для колективної передплати: Оформлення колективної підписки згідно Договору публічної оферти, кількість осіб, ПІБ головного платника.

Галерея проекту

Де викладають курс?

Адреси закладів

с. Петропавлівська Борщагівкавулиця Вишнева, 59.
м. Київ, ст. м. Деміївська, провулок Керамічний, 7а.
м. Київ, вулиця Миколи Закревського, 34-Е.
м. Бровари, вулиця Марії Лагунової, 4б.
м. Ужгород, вулиця Фединця, 43 (ТЦ “Агнеса”, 4 поверх).
м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 63 (ТЦ “Атріум”, 3-й поверх).
м. Одеса, вулиця Буніна, 30.
м. Умань, вулиця Європейська, 29.
м. Дніпро, вулиця Короленка, 8 (Центр освіти IQ200).

Розклад офлайн та онлайн занять уточнювати за телефоном: +38 (093) 443-62-43 або у месенджерах Viber та Telegram.

Топ

 

ЗАПИСУЙТЕСЯ НА БЕЗКОШТОВНЕ ПРОБНЕ ЗАНЯТТЯ! 
Заповніть анкету, щоб ми могли з Вами зв’язатися!

 

Заповнити анкету!

 
Засновник проекту, маркетолог, бізнес-леді з 15-річним досвідом.

 

Засновник:

франчайзингової мережі дитячих навчальних центрів “TEREMOK-UNION” (м. Київ, м. Харків, м. Одеса);
приватної школи “Capital Union School” (м. Київ).

А також:

член ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»;
автор статей та публікацій про маркетинг і франчайзинг.

 


 


Засновник проекту, маркетолог, підприємець.

 

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
автор понад 30 наукових праць;
10-річний досвід роботи в просуванні компаній різних сфер бізнесу.

 


Бренди з якими працював:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Психолог, бізнес-леді з 10-річним досвідом.

 

Співзасновник:

франчайзингової мережі дитячих навчальних центрів “TEREMOK-UNION” (м. Київ, м. Харків, м. Одеса);
приватної школи “Capital Union School” (м. Київ).

 

 


Викладач, бухгалтер-економіст, психотерапевт.

 

Педагогічний стаж – 17 років. Має досвід роботи:

методиста заочного відділення в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки;
викладача кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки;
викладача кафедри фінансів і обліку Університету сучасних знань (м.Київ);
викладача з основ бізнесу в приватній школі “Capital Union School” (м.Київ);
практикуючого психотерапевта.

 

А також:

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
має диплом психотерапевта Wiesbaden Academy of Psychotherapy (м. Вісбаден).

 


Програміст.

 

Олександр працює в “UNIQ Web-Studio”.